Kancelář Blansko
Náměstí Svobody 9/13
678 01

Oblast správního práva je natolik široká, že pro konkrétnější informace vyžaduje individuální konzultace. V zásadě však platí, že Vás zastoupíme jak ve správním řízení (např. územní a stavební řízení), tak i před správními soudy.

V této oblasti je naší doménou přestupkové právo. Pokud jste byli obviněni z přestupku (např. na úseku dopravy) a s obviněním, výši správního trestu, případně postupem správního orgánu nesouhlasíte, pomůžeme Vám s aktivní obranou proti příslušnému správnímu úřadu, posléze i s případným podáním správní žaloby k soudu.

Právní služby v rámci správního práva poskytujeme taktéž orgánům místní samosprávy. Pro činnost orgánů obcí je navýsost důležitá znalost aktuálních právních předpisů a schopnost aplikovat je v praxi. V tomto směru jsme schopni zpracovávat nejrůznější právní rozbory, sepisovat listiny o právních úkonech, konzultovat klíčové smluvní dokumentace, případně pomáhat při dalších samosprávných postupech.


Chci poptat tyto služby

Naše další služby