Kancelář Blansko
Náměstí Svobody 9/13
678 01

V oblasti obchodního práva poskytujeme právní služby jednak začínajícím podnikatelům, a to zejména při zakládání obchodních korporací (vypracování společenské smlouvy, zakladatelské listiny, prohlášení správce vkladů, smlouvy o výkonu funkce, aj.), jakož i dlouhodobě fungujícím společnostem, jimž můžeme být nápomocni např. při převádění obchodních podílů, akcií, vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů, uplatňování náhrady škody, nebo revidování smluvní dokumentace.

V oblasti obchodního práva razíme heslo, že advokát by neměl být pouze nezúčastněným rádcem, nýbrž strategickým partnerem svého klienta, jenž bude schopen se flexibilně podílet i na jeho plánovacích, obchodních a rozhodovacích procesech.


Chci poptat tyto služby

Naše další služby