Kancelář Blansko
Náměstí Svobody 9/13
678 01

V oblasti občanského práva poskytuje naše kancelář právní služby v komplexním rozsahu tohoto odvětví.

Pomůžeme Vám při:

  • Sepisování smluv (např. nájemních, zřízení věcných břemen)
  • Vymáhání pohledávek v soudním i exekučním řízení
  • Řešení sporů z náhrady škody
  • Poskytneme taktéž poradenství v oblasti práva dědického (např. při pořizování závětí).

Nedílnou součástí občanského práva je právo rodinné. V této oblasti se zaměřujeme na:

  • problematiku rozvodů
  • vypořádání společného jmění manželů a úpravu poměrů nezletilých dětí.

Naprostou samozřejmostí je i zastupování našich klientů v občanském soudním řízení a dále i v řízení o dědictví.


Chci poptat tyto služby

Naše další služby