Kancelář Blansko
Náměstí Svobody 9/13
678 01

Cena za poskytnuté právní služby je vždy odrazem individuální domluvy s klientem.
Mezi nejčastěji používané způsoby sjednání odměny za právní služby patří:

Mimosmluvní odměna

Odměna je v tomto režimu stanovena dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, a to za jeden úkon právní služby.

Jednotlivé sazby mimosmluvní odměny jsou stanoveny v ustanovení § 7 advokátního tarifu za každý učiněný úkon právní služby, jejichž taxativní výčet je obsažen v ustanovení § 11 advokátního tarifu.

Smluvní odměna

Hodinová odměna -
pohybuje se v rozpětí 1.500 – 2.000,-Kč za hodinu, a to dle individuálních podmínek každé kauzy (obtížnost, míra specializace, atd.).
Odměna za vyřízení věci -
předem dohodnutá částka za celkové vyřízení kauzy, při kterém je zohledněna časová i odborná náročnost.
Podílová odměna -
stanovena smluveným podílem na hodnotě věci či úspěchu ve věci. Podíl se přitom stanoví buď pevnou částkou, nebo procentuální sazbou.
Paušalní odměna -
tuto odměnu využívají zejména podnikatelé, nebo samosprávné celky mající pravidelnou potřebu poskytování právních služeb. Za tuto odměnu (zpravidla měsíční) obdrží klient balíček komplexních právních služeb naší advokátní kanceláře. Její nespornou výhodou je nižší průměrná hodinová sazba za poskytované úkony právní služby a tedy i úspora finančních prostředků na straně klienta.

Odměna za další služby

Ověření podpisu -
30,-Kč / podpis
Sepsaní návrhu na oddlužení -
(při dodání všech potřebných podkladů) – 4.000,-Kč, při podání společného návrhu manželů – 6.000,-Kč
Advokátní úschova -
3.500,-Kč

Odměna v právu nemovitosti

Sepsání kupní smlouvy -
(včetně návrhu na vklad) – od 7.000,-Kč
Sepsaní darovací smlouvy -
(včetně návrhu na vklad) – od 4.000,-Kč

Chci poptat služby